Category: Znaczki – Japonia

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Yomei Gate, Tōshō-gū Shrine
Państwo / das Land / Country Japonia / Japan

 more

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Góra Fudżi autorstwa K.Hokusai – „Burza z piorunami poniżej gór” /  Das Design basiert auf einer Hokusai-Malerei mit dem Titel „Gewitter unter Fuji” /
The design is based on a Hokusai painting titled “Thunderstorm below Fuji”
Państwo / das Land / Country Japonia / Japan

 more