Japonia (1951) Airmail – Douglas DC-4 Airplane over Horyu-ji Pagoda (30 Jen)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Airmail – Douglas DC-4 Airplane over Horyu-ji Pagoda
Państwo / das Land / Country Japonia / Japan

Seria / der Serie / Set Poczta lotnicza / Luftpost / Airmail
Tematyka / Themen / Subject Lotnictwo (Samoloty), Architektura (Budynki), Transport (Samoloty), Luftfahrt (Flugzeuge), Architektur (Gebäude), Transport (Flugzeuge) / Aviation  (Aircraft), Architecture (Buildings), Transportation  (Aircraft)
Emisja / die Ausgabe / Issue Poczta lotnicza / Luftpost / Airmail
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date 1951-12-20
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date
Perforacja / die Perforation / Perforation Grzebieniowa 13 x 13½ / Kamm 13 x 13½ / Comb 13 x 13½
Druk / Druck Fotograwiura / Fotogravüre / photogravure
Kolory / Farben / Colours brązowawo czerwony / bräunlich rot / brownish red
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value 30 Jenów japońskich / 30 japanische Yen / 30 Japanese Jen
Nakład / der Auflage / Edition 20 000 000
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Mi:JP 553, Sn:JP C17, Yt:JP PA15
Stempel/ Stempel Datum / Postmark date Jest / there is / es gibt
Inne / andere / others Na znaczku poniżej samolotu przedstawiona jest Pagoda. Pagoda – w buddyjskiej architekturze sakralnej na Dalekim Wschodzie (Chiny, Korea, Nepal i Japonia) to rodzaj wielokondygnacyjnej wieży, służącej do przechowywania relikwii. Stanowi jeden z budynków znajdujących się w zespole klasztoru buddyjskiego, oprócz innych budowli, takich jak sala zebrań, biblioteka itd. Wywodzi się pod względem funkcji od indyjskiej stupy, lecz architektonicznie bardziej od starożytnych chińskich wież obserwacyjnych. Na ostateczną formę pagód chińskich wpłynęła tradycja wznoszenia wielokondygnacyjnych budowli typu lou, znanych już w starożytności, choć na przestrzeni wieków pagody występowały w wielu typach i o zróżnicowanych formach architektonicznych. Poszczególne kondygnacje pagody są kryte odrębnymi dachami najczęściej z narożnikami podgiętymi ku górze.

Druga ciekawostką to nietypowy rodzaj druku jakim jest fotograwiura. Fotograwiura inaczej heliograwiura (gr.helio + grawiura) — rodzaj techniki druku wklęsłego, zbliżony do akwatinty, polegający na fotograficznym przenoszeniu obrazu na płytę metalową (najczęściej miedzianą) i wytrawienie za pomocą emulsji światłoczułej w ten sposób by miejsca najjaśniejsze stworzyły najpłytsze zagłębienia. Wynaleziony w 1879 przez Karela Klíča.

Kup teraz / jetz kaufen / buy now

Japonia (1951) Airmail – Douglas DC-4 Airplane over Horyu-ji Pagoda (30 Jen) (5840×6672)

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *