Category: Znaczki – Polska

  

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Wilk (Canis lupus) / Wolf (Canis lupus)
Państwo / das Land / Country Polska / Polen / Poland
 more

  

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Ryś – Eurasian Lynx (Lynx lynx) / Lunch Eurasian Lynx (Lynx lynx) / Lynx – Eurasian Lynx (Lynx lynx) 
Państwo / das Land / Country Polska / Polen / Poland
 more
Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name XVII Polska Wystawa Filatelistyczna / 17. Polnische Briefmarkenausstellung / 17th Polish Philatelic Exhibition
Państwo / das Land / Country Polska / Polen / Poland

 more