Japonia (1947) Góra Fudżi autorstwa K.Hokusai – „Burza z piorunami poniżej gór” (1 Jen)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Góra Fudżi autorstwa K.Hokusai – „Burza z piorunami poniżej gór” /  Das Design basiert auf einer Hokusai-Malerei mit dem Titel „Gewitter unter Fuji” /
The design is based on a Hokusai painting titled “Thunderstorm below Fuji”
Państwo / das Land / Country Japonia / Japan

Seria / der Serie / Set Seria regularna: Nowa Showa – pierwsze wydanie (1946-1947) / Reguläre Serie: Neu Showa – Erstausgabe (1946-1947) / Regular serie: New Showa – 1st Issue (1946-1947)
Tematyka / Themen / Subject Góry, Krajobrazy, Wulkany, Światowe, Dziedzictwo UNESCO / Berge, Landschaften, Vulkane, Welterbe, UNESCO-Erbe / Mountains, Landscapes, Volcanoes, World Heritage, UNESCO Heritage
Emisja / die Ausgabe / Issue Obiegowy / das Umlauf / Cycle
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date 1946-08-01
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date
Perforacja / die Perforation / Perforation Brak (cięty) / Ungezähnt / Imperforated
Druk / Druck Offsetowy / Offset-Druck / offset
Kolory / Farben / Colours Indygo / indigo
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value 1 ¥ – Jen japoński / 1 ¥ – Japanischer Yen / 1 ¥ – Japanese Yen
Nakład / der Auflage / Edition
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Mi:JP 353a, Sn:JP 364a, Sg:JP 428a
Stempel/ Stempel Datum / Postmark date Jest / there is / es gibt
Inne / andere / others Projekt oparty jest na obrazie K. Hokusai zatytułowanym  „Burza z piorunami poniżej gór”.

Pieczęć Japońska (górny lewy róg znaczka) znana również jako Seal Chrysanthemum, Chrysanthemum Flower Seal (emblemat cesarskiej chryzantemy). Jest jedną z pieczęci i herbów używanych przez cesarza Japonii i członków Cesarskiej Rodziny. Stanowi kontrast do pieczęci Paulownia używanej przez japoński rząd. Po zakończeniu wojny w 1945 roku w Japonii stopniowo wprowadzano demokracje i pokój. W 1947 r
główne dowództwo Sił Sprzymierzonych zniosło decyzję (abolicja) na emisje 25 typów znaczków z wzorami wojskowymi które były nadal w użyciu w tym czasie.

The design is based on a Hokusai painting titled “Thunderstorm below Fuji”.
Use of the Imperial Chrysanthemum Crest Abolished and Designs With a Wartime Theme Prohibited
After the end of the war in 1945, Japan’s establishments began to embrace democracy and peace. In 1947 the Allied Forces general headquarters abolished the twenty-five types of stamps with militaristic designs and which were still in use at the time. A competition for a design appropriate for the new post-war era of peace was held. A stamp with the winning design was issued as part of a new group which became known as the 'New-Showa stamps.’
At this time, the characters for „Japanese Empire Post” were replaced by the characters for „Japan Post” and in 1948, use of the imperial chrysanthemum crest on stamps was abolished. From this time on, the characters appearing on the stamp were arranged in order from left to right, opposite to the previous order of the characters.

Kup teraz / jetz kaufen / buy now

Japonia (1947) Góra Fudżi autorstwa K.Hokusai - Burza z piorunami poniżej gór (1 Jen) (5952x6784)

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *