Japonia (1938) Yomei Gate, Tōshō-gū Shrine – Nikko (10 Sen japoński)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Yomei Gate, Tōshō-gū Shrine
Państwo / das Land / Country Japonia / Japan

Seria / der Serie / Set Seria regularna: pierwsza Showa (1937-1940) / Regelmäßige Reihe: 1. Showa (1937-40) / Regular serie: 1st Showa (1937-40)
Tematyka / Themen / Subject Architektura, Bramy, Budynki, Świątynie / Architektur, Tore, Gebäude, Tempel / Architecture, Gates, Buildings, Temples
Emisja / die Ausgabe / Issue Obiegowy / das Umlauf / Cycle
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date 1938-11-01
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date
Perforacja / die Perforation / Perforation Grzebieniowe 13 x 13½ / Kamm 13 x 13½ / Comb 13 x 13½
Druk / Druck Wklęsłodruk / Kupferdruck / rotogravure
Kolory / Farben / Colours brązowawy karminowy / bräunlich karmin / brownish carmine
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value 10 Sen japoński / 10 Japanischer Sen / 10 Japanese Sen
Nakład / der Auflage / Edition
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Mi:JP 262A, Sn:JP 266, Yt:JP 269, Sg:JP 325
Stempel/ Stempel Datum / Postmark date Jest / there is / es gibt
Inne / andere / others Znak wodny: Wm. 3 pionowe faliste zygzaki / das WasserzeichenWm. 3 vertikale geschwungene Zickzack / Watermark: Wm. 3 Vertical waved zigzags
Zmiana Projektu Znaczka
Projekt znaczków Tazawa* został użyty w 1913 roku, stracił rozgłos wraz ze zmieniającymi się czasami. Pojawiały się sugestie, że należy wydać nowy projekt. Nowe znaczki zawierały projekty obrazów zgodne z popularnymi „smakami” ówczesnych czasów. Znaczki były wydawane przez 3 lata do roku 1940. Denominacja wahała się od 5 rin-ów  (jedna dziesiąta sena) do 10 jenów.
* Tazawa Shogen (pracownik Biura Drukujacego)Change to Picture Designs
The design of the Tazawa stamps that had been used since 1913 had lost appeal with changing times. There were suggestions that a stamp with a new design should be issued.
New stamps featuring picture designs, in keeping with popular tastes of the time, were issued. These stamps were issued over three years until 1940. The denominations ranged from 5 rin (one-tenth of a sen) to 10 yen..
Kup teraz / jetz kaufen / buy now
Japonia (1938) Yomei Gate, Tōshō-gū Shrine - Nikko (10 Sen japoński) (5840x6464)

Japonia (1938) Yomei Gate, Tōshō-gū Shrine – Nikko (10 Sen japoński) (5840×6464)

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *