Wschodnie Chiny (1950) Pociągi parowe & dostarczanie poczty (z 15 na 100 Dolar Chiński)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Pociągi parowe & dostarczanie poczty / Dampfzug & Postal Runner /  Steam Train & Postal Runner
Państwo / das Land / Country Wschodnie Chiny / Ost-China / East China

Seria / der Serie / Set Wschodnie Chiny znaczki pocztowe z dopłatą (emisja regionalna) / 1950 Ostchina-Briefmarken aufgeladen (regionale Emissionen) / 1950 East China Postage Stamps Surcharged (regional emission)
Tematyka / Themen / Subject Transport, koleje, pociągi, praca na znaczkach, pociągi parowe, dostarczanie poczty/ Transport, Eisenbahn, Züge, Arbeit an Briefmarken, Dampfzung, Postal Runner / Transportation,  Railways, Trains, work on stamps, steam train, postal runner
Emisja / die Ausgabe / Issue Obiegowy / das Umlauf / Cycle
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date 1950-12
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date
Perforacja / die Perforation / Perforation Grzebieniowa 12½ / Kamm 12½ / Comb 12½
Druk / Druck Offsetowy / Offset-Druck / offset
Kolory / Farben / Colours Pomarańczowo-czerwony / orange rot / orange red
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value nadruk 100 na 15 dolar chiński / Aufdruck 100 für 15-Dollar-Chinesen / imprint 100 for 15 dollar Chinese
Nakład / der Auflage / Edition
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Michel CN 88A
Numer znaczka CN 78
Yvert et Tellier CN 878
Stanley Gibbons CN 1475
Stempel/ Stempel Datum / Postmark date
Rozmiar 26 x 23 mm
Inne / andere / others data wydania bez nadruku 1949-06-16, warianty kolorystyczne 1. pomarańczowo-czerwony, 2. czerwonawo-pomarańczowy /Ausgabedatum ohne Druck 1949-06-16, Farbvarianten 1. orange-rot, 2. rötlich-orange / date of issue without printing 1949-06-16, color variants 1. orange-red, 2. reddish-orange
Kup teraz / jetz kaufen / buy now
Wschodnie Chiny (1950) Pociągi parowe & dostarczanie poczty (z 15 na 100 Dolar Chiński) (6656x5952)

Wschodnie Chiny (1950) Pociągi parowe & dostarczanie poczty (z 15 na 100 Dolar Chiński) (6656×5952)

Wschodnie Chiny (1950) Pociągi parowe & dostarczanie poczty (z 15 na 100 Dolar Chiński) (6672x5952) tył

Wschodnie Chiny (1950) Pociągi parowe & dostarczanie poczty (z 15 na 100 Dolar Chiński) (6672×5952) tył

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *