Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975)

Kategotria / Category / der Klasse: Pocztówka / Post Card / die Postkarte

Miejsce / Place / Platz:

Kraj / Country / das Land : Niemcy / Germany / das Deutschland

Miejscowość / City / der Stadt : Reit im Winkl

Obiekt / Object / das Objekt: Reit im Winkl mit Kaisergebirge

Znaczek pocztowy / Postage Stamp / die Briefmarke : jest / there is/  es gibt

Data stempla pocztowego /Postmark date / Stempel Datum: 12.03.1975 Reit im Winkl

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) front

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) front

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) back

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) back

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *