Le Collectionneur de timbres-post – numeros 451 a 458 – Janvier 1919

(PL)

 • Tytuł: Kolekcjoner znaczków pocztowych, wydanie styczniowe publikowane 15 dnia każdego miesiąca (autor Arthur Maury)
 • Wydawca: (Paris)
 • Data wydania: styczeń 1919
 • Współautor: Maury, Arthur (1844-1907). Redaktor naukowy
 • Rodzaj: książka, drukowana publikacja seryjna
 • Język : francuski
 • Opis : 1919/01 (N451)-1919/12 (N458)
 • Stron: 272

Wykaz artykułów strona
Różne:  
Trzydzieści i Triest 15
Podczas zawieszenia broni, znaczki nowych narodowości 43, 77, 111
Cilicie (wydanie tymczasowe) 86, 119
Poczta Aliantów w Baar-le-Duc 89
Kostaryka 122
Węgry 145, 186
Francuskie znaczki zwycięstwa 147
Ukraina 149
Studia nad znaczkami kolonii francuskich 221, 252
Rodezja (tymczasowe z 1917r.) 259
Znaczki pocztowe i zniszczenia wojenne  
Znaczki pocztowe w emisji 18, 153
Poczta lotnicza, Republika Południowej Afryki, Mezopotamia, Belgia 57
Kanada 88
Francja i Anglia 226
Polska 121
Republika Andory i jej stempel pocztowy 192
Brazylia 193
Porady 194
Trochę filatelistycznej rozmowy  
Nowa Fundlandia. Jej historia, etnografia, znaczki
2
Luksemburg. Jego historia i emisje 29
Znaczki okupacyjne, wrogowie i sojusznicy 69
Rozmowy o herbach
102
Bolszewicki raj i jego bogowie
133
Znaczki z Albanii. – Przegląd historyczny. – Republika Korytzy. – Znaczki okupacji alianckiej. 165
Sztuka filatelistyczna (?) futurystyczna 205
Pamiątkowe znaczki wojenne
238

 

(FR)

 • Titre : Le Collectionneur de timbres-poste : journal paraissant le 15 de chaque mois / [Arthur Maury]
 • Éditeur : (Paris)
 • Date d’édition : 1919-01
 • Contributeur : Maury, Arthur (1844-1907). Éditeur scientifique
 • Type : texte, publication en série imprimée
 • Langue : français
 • Description : 1919/01 (N451)-1919/12 (N458)
Table des Articles page
Divers:  
Trente et Trieste 15
Pendant l’armistice. Les timbres des nationalités nouvelles 43, 77, 111
Cilicie (Emission provisoire) 86, 119
La poste des Alliés à Baar-le-Duc 89
Costa-Rica 122
Hongrie 145, 186
Les timbres français de la victoire 147
Ukraine 149
Etude sur les timbres des Colonies françaises. Première partie 221, 252
Rhodésia (Le provisoire de 1917) 259
Marques postales et oblitérations de la guerre:  
Les marques postales de la délivrance 18, 153
Postes aériennes. Afrique du Sud. Mésopotamie. Belgique 57
Canada 88
France et Angleterre 226
Pologne 121
La République d’Andorre et son cachet postal 192
Brésil 193
Oblitérations conseils 194
Petite causerie philatélique  
Terre-Neuve. Son histoire, son ethnographie, ses timbres 2
Le Luxembourg. Son histoire et ses émissions 29
Les timbres d’occupation ennemis et alliés 69
Armoiries parlantes 102
Le paradis bolcheviste et ses dieux 133
Les timbres d’Albanie. – Aperçu historique. – La République de Korytza. – Les timbres de l’occupation alliée. 165
La philatélie et l’art (?) futuriste 205
Les timbres commémoratifs de la guerre 238

Kup teraz (link)

 

 

 

Share This:

Comments ( 0 )

  Leave A Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *