Filatelista 16-31 stycznia 1986 Nr 2 (712)

W numerze m.in.

 1. Uroda ząbków krawędziowych?
 2. W firmie Courvoisier S.A.
 3. Urząd Pocztowy Warszawa – Sejm
 4. nowości Polskie
 5. nowości Zagranicznie
 6. Blaski emocje
 7. Z życia PZF (Na Staromiejskim Rynku,  …Migawki …Migawki …Migawki, Okręg Białostocki – czyli szybki awans do czołówki, Odznaczenia i wyróżnienia w 1985 roku: a) uchwała rady państwa, b) uchwała prezydium zarządu głównego ligi ochrony kraju, c) decyzja ministra łączności, Henryk Szmidt od 70 lat jest filatelistą, Walne zebranie w Toruniu, 25 lat koła w Łaziskach, Srebrny Jubileusz Koła, Dni kultury greckiej, Ofiarność filatelistów, Najstarsze Koło Kojskowe,
 8.  Wystawy (To już 50 lat minęło, „Bohaterom Września – Kwiaty”, Nowa Sól 86, Ochrona przyrody – nakazem chwili…, „Ameripex ’86”
 9. Polonica (Watykan, Węgry)
 10. Recenzje (Wydawnictwa z historii Polski Poczty, NRD – Katalog Uniwersalny)
 11. Czytelnicy piszą (Wcześniej drukujcie odciski stempli!, Inaczej niż w katalogu, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Od redakcji)
 12. !Ogłoszenia
 13. Plany emisyjne (Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania)

Kup teraz (kliknij)

Share This:

Comments ( 0 )

  Leave A Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *