Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Kobuz (Falco subbuteo) / Waldfalke (Falco subbuteo) / Forest falcon (Falco subbuteo)
Państwo / das Land / Country Polska / Polen / Poland
 more

  

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Dzięcioł zielony (Picus viridis)  / Grünspecht (Picus viridis) / Europen Green Woodpecker (Picus viridis)
Państwo / das Land / Country Polska / Polen / Poland
 more
0 comments

Z okazji Dnia Filatelisty życzę wszystkim miłośnikom znaczka pocztowego wielu nowych i wspaniałych walorów w swych kolekcjach, poszerzenia zbiorów i eksponatów oraz licznych sukcesów wystawienniczych. Mam nadzieję, że chęć zbierania znaczków nie wygaśnie i dalej będziemy ją pielęgnować. Wszystkim bliskim dziękuję za zrozumienie naszego „wyjątkowego” hobby. Dzięki niemu, możemy przeżyć wiele wspaniałych chwil, w tym co najważniejsze (w tym „pędzącym Świecie”) – tak ważne chwile spokoju.