Kategotria / Category / der Klasse: Pocztówka / Post Card / die Postkarte

Miejsce / Place / Platz:

Kraj / Country / das Land : Niemcy / Germany / das Deutschland

Miejscowość / City / der Stadt : Hellenthal

Obiekt / Object / das Objekt: Jugendherberge Hellenthal Eifel

Znaczek pocztowy / Postage Stamp / die Briefmarke : jest / there is/  es gibt

Data stempla pocztowego /Postmark date / Stempel Datum: (05.01.1968) Hellenthal

Jugendherberge Hellenthal Eifel (05.01.1968) front

Jugendherberge Hellenthal Eifel (05.01.1968) front

Jugendherberge Hellenthal Eifel (05.01.1968) back

Jugendherberge Hellenthal Eifel (05.01.1968) back

Kategotria / Category / der Klasse: Pocztówka / Post Card / die Postkarte

Miejsce / Place / Platz:

Kraj / Country / das Land : Niemcy / Germany / das Deutschland

Miejscowość / City / der Stadt : Reit im Winkl

Obiekt / Object / das Objekt: Reit im Winkl mit Kaisergebirge

Znaczek pocztowy / Postage Stamp / die Briefmarke : jest / there is/  es gibt

Data stempla pocztowego /Postmark date / Stempel Datum: 12.03.1975 Reit im Winkl

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) front

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) front

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) back

Reit im Winkl mit Kaisergebirge (12.03.1975) back

Kategotria / Category / der Klasse: Pocztówka / Post Card / die Postkarte

Miejsce / Place / Platz:

Kraj / Country / das Land : Niemcy / Germany / das Deutschland

Miejscowość / City / derStadt : Boppard am Rhein

Obiekt: Boppard am Rhein – Rheinshleife

Znaczek: Jest

Data stempla pocztowego: 28.06.1966 Oberwesel

Boppard am Rhein - Rheinshleife (28.06.1966) Oberwesel front

Boppard am Rhein – Rheinshleife (28.06.1966) Oberwesel front

Boppard am Rhein - Rheinshleife (28.06.1966) Oberwesel back

Boppard am Rhein – Rheinshleife (28.06.1966) Oberwesel back

Kategotria / Category / der Klasse: Pocztówka / Post Card / die Postkarte

Miejsce / Place / Platz:

Kraj / Country / das Land : Niemcy / Germany / das Deutschland

Miejscowość / City / derStadt : Nürnberg

Obiekt: Nürnberg Sinwellturm

Znaczek: Jest

Data stempla pocztowego: 25.08.1970, der Poststempel Egloffstein

Nürnberg Sinwellturm - der Poststempel Egloffstein (25.08.1970) front

Nürnberg Sinwellturm – der Poststempel Egloffstein (25.08.1970) front

Nürnberg Sinwellturm - der Poststempel Egloffstein (25.08.1970) back

Nürnberg Sinwellturm – der Poststempel Egloffstein (25.08.1970) back