Wschodnie Chiny (1949) Siódma rocznica otwarcia Poczty Komunistycznej w Sha Tung (30 Dolar Chiński)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke / Post stamp
Nazwa / der Name / Name Siódma rocznica otwarcia Poczty Komunistycznej w Sha Tung / Der 7. Jahrestag der Eröffnung der kommunistischen Post in Sha Tung / The 7th Anniversary of the Opening of the Communist Post Office in Sha Tung 
Państwo / das Land / Country Wschodnie Chiny / Ost-China / East China

Seria / der Serie / Set Pociąg parowy & Listonosz / Dampfzug & Postal Runner / Steam Train & Postal Runner
Tematyka / Themen / Subject Urzędy i filatelistyka, Listonosz, Usługi pocztowe, Transport, Samochody Ciężarowe, Koleje, Lokomotywy, Architektura, Budynki, Urzędy pocztowe / Büros und Philatelie, Postbote, Postdienste, Transport, LKW, Eisenbahn, Lokomotiven, Architektur, Gebäude, Postämter / Offices and philately, Postman, Postal services, Transportation, Trucks, Railways, Locomotives, Architecture, Buildings, Post Offices
Emisja / die Ausgabe / Issue Okolicznościowy / gelegentlich / occasional
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date 1949-05-07
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date
Perforacja / die Perforation / Perforation Liniowa 14 / 9-11
Druk / Druck Offsetowy / Offset-Druck / offset
Kolory / Farben / Colours Szarozielony / grau-grün / gray-green
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value 30 dolarów chińskich / 30 Dollar der chinesischen / 30 Chinese dollars
Nakład / der Auflage / Edition
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Michel CN-E 25
Yvert et Tellier CN-OR 21
Rozmiar 26 x 23 mm
Inne / andere / others 2 wariant / Zweite Option /2nd option :

Michel CN-E 50C
Numer znaczka CN 5L71
Yvert et Tellier CN-OR 21(A)
Stanley Gibbons CN EC 366

3 wariant / 3. Option / 3rd option:

Michel CN-E 50A
Numer znaczka CN 5L71a
Yvert et Tellier CN-OR 21(B)

różniące się kolorem: szarawy zielony albo szarawo-czarny, a także perforacją 12½ albo 14 / unterschiedliche Farbe: Graugrün oder Grauschwarz, sowie Perforation 12½ oder 14 / differing in color: greyish green or greyish-black, and also perforation 12½ or 14

Kup teraz / jetz kaufen / buy now  

Wschodnie Chiny (1949) Siódma rocznica otwarcia Poczty Komunistycznej w Sha Tung (30 Dolar Chiński)(6560×5952)

Wschodnie Chiny (1949) Siódma rocznica otwarcia Poczty Komunistycznej w Sha Tung (30 Dolar Chiński) tył (6560×5952)

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *