Kanada (1946), Kombajn w czasie zbiorów, Pokojowa rekonwersja, (20 centów)

Format / das Format / Form Znaczek pocztowy / die Briefmarke/ Post stamp
Nazwa / der Name / Name Kombajn w czasie zbiorów / Mähdrescher / Combine Harvester
Państwo / das Land / Country Kanada / Canada

Seria / der Serie / Set Pokojowa rekonwersja, Produkcja w czasie pokoju / Peace Re-conversion / Peacetime Produktion
Tematyka / Themen / Subject Maszyny rolnicze, Rolnictwo / der Landwirtschaft / agriculture
Emisja / die Ausgabe / Issue Obiegowy / das Umlauf / Cycle
Data wydania / Erscheinungsdatum / Release date  1946-09-16
Data ważności / Verfallsdatum / Expiration date  –
Perforacja / die Perforation / Perforation  12
Druk / Druck Wklęsłodruk / Tiefdruck / gravure
Kolory / Farben / Colours ciemnoszary / Schiefer / slate
Wartość nominalna / der Nennwert / Nominal value  20 ¢ – Centów kanadyjskich, Kanadischer Cent, Canadian cent
Nakład / der Auflage / Edition 84 305 000
Nr w katalogu / im Verzeichnis / in the directory Mi:CA 238, Numer znaczka CA 271, Yt CA 222, Stanley Gibbons CA 404
Stempel/ Stempel Datum / Postmark date  
Inne / andere / others  –
Kup teraz / jetz kaufen / buy now
Kanada (1946), Kombajn w czasie zbiorów, Pokojowa rekonwersja, (20 centów) (4408x3280)

Kanada (1946), Kombajn w czasie zbiorów, Pokojowa rekonwersja, (20 centów) (4408×3280)

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *